HUDAMA

Vyberte správný anglický překlad.

trestná činnost
zákonná norma
zákoník
soudy
sbírka zákonů
právní řád České republiky
právní předpisy
právní vědomí
Otevřete si učebnici na straně ...
občanský zákoník
soudce
trest
pravidlo, pravidla
právo trestní
právo
právní řád
právní norma
právní vztahy
Podívejte se do učebnice na stranu...