Tarazed

Zápis jednotek délky pomocí desetinných čísel

Matching exercise

Přiřaď správný výraz.