Tarazed

Co je desetinné číslo?

Přiřaď české výrazy k výrazům anglickým a naopak.