MirZa

Románská kultura I.

Klikni vlevo na trojúhelníček, poslechni si anglické slovo. Rozklikni a vyber správný český výraz ke správnému anglickému výrazu.
Romanesque

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/1921.mp3

national culture

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/2433.mp3

a church, churches

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/6635.mp3

culture

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/15325.mp3

Culture is a set of material and spiritual values.

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/17697.mp3

Middle Ages buildings

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/18683.mp3

sacral Romanesque buildings

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/28180.mp3

secular Romanesque buildings

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/28181.mp3

Write down into your exercise books kinds of Romanesque buildings

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/28182.mp3

public buildings

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/28184.mp3

Give typical features of Romanesque style.

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/28187.mp3