Tarazed

Východní Afrika I

Matching exercise

Přiřaď k sobě slovní výrazy v angličtině a češtině.