CLIL - slovanské jazyky.
Klikni a vyber.
Slavic languagesslovanské jazyky
Proto-Slavic languagejazyk praslovanský
division of Slavic languagesrozdělení slovanských jazyků
West Slavic languageszápodoslovanské jazyky
East Slavic languagesvýchodoslovanské jazyky
South Slavic languagesjihoslovanské jazyky
mother tonguemateřština