HUDAMA

Vyberte správný anglický překlad.

vedlejší věty příčinné a podmínkové
druhy vedlejších vět
čekat před třídou
nesprávně
Vedlejší věty vyjadřují větný člen celou větou.
Urči druh vedlejší věty.
vedlejší věta příslovečná místní
vedlejší věta příslovečná časová
vedlejší věta příslovečná způsobová
vedlejší věta příslovečná měrová
vedlejší věta příslovečná příčinná (důvodová)
vedlejší věta příslovečná účelová
vedlejší věta příslovečná podmínková
vedlejší věta příslovečná přípustková