Tarazed

Vokální polyfonie - račí postup

Přetáhni myší okýnka s názvy postav z pravého sloupce ke správným názvům v levém sloupci