Tarazed

Afrika – seznámení s obecnými poměry

Přiřaď správné výrazy.