HUDAMA

Vyberte správný anglický překlad.

Mezi celosvětové problémy patří globalizace.
globální problém
zápory globalizace
klady globalizace
globální problémy
svět
globální a lokální problémy
globalizace
globální svět
lokální problémy
Připomeňme si, co znamenají slova lokální a globální.
Co si představuješ pod pojmem lokální problém?
Co si představuješ pod pojmem globální problém?
Uveďte příklady některých lokálních problémů.
Globální problémy ohrožují celé lidstvo.
příčiny globálních problémů