Tarazed

Přírodní poměry Afriky - Podnebí

Přiřaď správné výrazy.