HUDAMA

Vyberte správný anglický překlad.

žádost
slohový útvar
žádost o zaměstnání
strukturovaný životopis
Žádost je útvar administrativního stylu.
profesní životopis
žádost o uvolnění z vyučování
Žádost je forma úředního dopisu.
Obsahem žádosti je nějaký požadavek.
Žádost musí být věcná a výstižná.
Žádost musí mít ustálenou formu.
Co je to profesní životopis?