Tarazed

Zemědělství - kdo má na starosti obživu lidstva

Přiřaď české výrazy k výrazům anglickým a naopak.