Tarazed

Kde lidé žijí

Přiřaď české výrazy k anglickým.
oldest permanent settlement
seat
settlement
home
village(s)
urbanisation
building material
population
a city, cities
dwelling
factors influencing settlement