CLIL - rovnice s neznámou ve jmenovateli.
Klikni a vyber.
equationrovnice
The equation has no root.Rovnice nemá žádný kořen.
equation rootkořen rovnice
original equationpůvodní rovnice
linear equation with the unknown in the denominatorlineární rovnice s neznámou ve jmenovateli
Solve the equations and don't forget to make proofs.Řešte rovnice a nezapomínejte na zkoušky.
Every linear equation has one root.Každá lineární rovnice má jeden kořen.
left-hand side of an equationlevá strana rovnice
right-hand side of an equationpravá strana rovnice
solution to an equationřešení rovnice
an equation with one unknownrovnice s jednou neznámou