MirZa

The Masher

Klikni vlevo na trojúhelníček, poslechni si anglické slovo. Rozklikni a vyber správný český výraz ke správnému anglickému výrazu.
creation of presentation

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/1843.mp3

creation of basic design

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/1844.mp3

creation of a presentation using a template

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/1867.mp3

tool to create web page

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/5671.mp3

creation of an item

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/5752.mp3

creation and transfer of HTML files

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/14207.mp3

a creation of programs

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/23496.mp3

press the key

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/26985.mp3

You must remember this piece of information.

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/31039.mp3

a personal portable computer

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/31041.mp3