MirZa

JQuiz

Klikni vlevo na trojúhelníček, poslechni si anglické slovo. Rozklikni a vyber správný český výraz ke správnému anglickému výrazu.
change the text

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/4595.mp3

addition of a heading

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/4620.mp3

inserting text from another file

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/4623.mp3

graphical editing

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/5631.mp3

publication of the work

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/5632.mp3

publication of the document

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/5639.mp3

the menu bar

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/7206.mp3

desktop

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/7209.mp3

wrong answer

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/7575.mp3

correct answer

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/7579.mp3