MirZa

Hot Potatoes - úvodní informace

Klikni vlevo na trojúhelníček, poslechni si anglické slovo. Rozklikni a vyber správný český výraz ke správnému anglickému výrazu.
blank presentation

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/1852.mp3

Save, Save command

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/1858.mp3

New command

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/1861.mp3

Make the requested changes.

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/1863.mp3

Click on the command.

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/1864.mp3

Click on the Save button.

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/1866.mp3

click on the link

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/1868.mp3

Format menu

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/1869.mp3

file name textfield

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/1874.mp3

text editing

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/4558.mp3

open a document saved on the computer

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/4562.mp3