MirZa

Základní operace v Excelu

Klikni vlevo na trojúhelníček, poslechni si anglické slovo. Rozklikni a vyber správný český výraz ke správnému anglickému výrazu.
favourites

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/6566.mp3

the menu bar

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/7206.mp3

formula bar

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/7208.mp3

status bar

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/7210.mp3

work with the help window

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/7211.mp3

back-up

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/7212.mp3

opening an Excel file

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/13885.mp3

creating an empty Excel file

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/13973.mp3

create charts in Excel

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/13975.mp3

a toolbar, toolbars

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/14121.mp3

Excel program

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/14150.mp3

Excel table

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/20809.mp3