CLIL - ICT.
Klikni a vyber.
press the buttonstisknout tlačítko
graphic buttongrafické tlačítko
Press the mouse button.stisknout tlačítko myši
typeface formatting formátování písma
click on the Start buttonKlepněte na tlačítko Start.
maximize buttonmaximalizační tlačítko
minimize buttonminimalizační tlačítko
pressed keystisknuté tlačítko
home buttontlačítko Domů
refresh buttontlačítko Obnovit
Start buttontlačítko Start
print buttontlačítko Tisk
forward buttontlačítko Vpřed
back buttontlačítko Zpět
button bartlačítková lišta