MirZa

Klikni vlevo na trojúhelníček, poslechni si anglické slovo. Rozklikni a vyber správný český výraz ke správnému anglickému výrazu.
write a letter in Word

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/13917.mp3

Word editor

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/14153.mp3

paste text into Word as unformatted text

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/27626.mp3

File

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/1859.mp3

Format menu

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/1869.mp3

write in the Word editor

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/9834.mp3

settings

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/4599.mp3

main menu

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/14070.mp3

supply

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/17807.mp3

paste text into Word as unformatted text

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/27626.mp3