Tarazed

Kyseliny a zásady

Matching exercise

Přetáhni slovíčko z pravé strany ke správnému slovíčku vlevo.