Tarazed

Rovinné útvary - mnohoúhelníky

Matching exercise

Přetáhni slovíčko z pravé strany ke správnému slovíčku vlevo.