Tarazed

Úhly vrcholový a vedlejší

Matching exercise

Přetáhni slovíčko z pravé strany ke správnému slovíčku vlevo.