Tarazed

Rovinné útvary - ostrý, tupý. pravý, přímý úhel

Matching exercise

Přetáhni slovíčko z pravé strany ke správnému slovíčku vlevo.