Tarazed

Sestrojení úhlu o dané velikosti

Matching exercise

Přetáhni slovíčko z pravé strany ke správnému slovíčku vlevo.