Tarazed

Věta SUS

Matching exercise

Přetáhni slovíčko z pravé strany ke správnému slovíčku vlevo.