Tarazed

Fašank - masopust

Přiřaď české výrazy k anglickým.