Tarazed

Atmosféra - počasí

Přiřaď české výrazy k anglickým.