Tarazed

Atmosféra - vzdušný obal Země

Přiřaď české výrazy k anglickým.