Tarazed

Jak se rodí hory I

Přiřaď české výrazy k anglickým.