Tarazed

Dělení dvou desetinných čísel

Matching exercise

Přetáhni slovíčko z pravé strany ke správnému slovíčku vlevo.