Tarazed

USA - historie

Přiřaď české výrazy k anglickým.