Tarazed

Český hudební klasicismus II

Přiřaď české výrazy k anglickým.