Tarazed

Český hudební klasicismus I

Přiřaď české výrazy k anglickým.