Tarazed

Harmonizace IV

Matching exercise

Přiřaď české výrazy k anglickým.