Tarazed

Harmonizace III

Matching exercise

Přiřaď české výrazy k anglickým.