Tarazed

Harmonizace I

Matching exercise

Přiřaď české výrazy k anglickým.