Tarazed

Česká populární (neartificiální) hudba – úvodní přehled III

Přiřaď české výrazy k výrazům anglickým a naopak.