logo

Čím se živí lidé na Zemi

I. - úvodní informace
Název:
Čím se živí lidé na Zemi
Předmět:
Zeměpis
Autor:
Jiří Miškar
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Seznámení s různými druhy obživy lidí na Zemi. [Samostatná práce s pracovním listem.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické názvy (výrazy) k tématu. [Interaktivní test Hot potatoes.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální výuka s dataprojektorem a nástěnou mapou.
  • Samostatná práce s pracovním listem.
  • Opakování pomocí interaktivního testu.
Učební pomůcky:
- praoovní listy
- počítač
- dataprojektor
- nástěnná mapa
- interaktivní test

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny.
Hlavní část
Výuka učiva probíhá v češtině, vždy při použití vybraného odborného českého výrazu je tento český výraz doplňován anglickým ekvivalentem.
Prezentace nového učiva probíhá s využitím dataprojektoru, žáci pracují pod vedením vyučující, která běžné obecné pokyny ve vyučování žákům sděluje anglicky.
Závěr
Zopakování anglických slovíček pomocí interaktivního testu.
Zhodnocení dosažených cílů.
Rozloučení anglicky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
obilícorn ikona zvuk
rýžerice ikona zvuk
kukuřicecorn, maize ikona zvuk
brambora, bramborya potato, potatoes ikona zvuk
plantáž, plantážea plantation, plantations ikona zvuk
řepabeet ikona zvuk
K plodinám uveď hlavní oblasti jejich pěstování.To the crops, give main areas of their cultivation. ikona zvuk
obilovinycereal ikona zvuk
zemědělská půdasoil ikona zvuk
ovocefruit ikona zvuk
rostlinná výrobaplant growing ikona zvuk
živočišná výrobaanimal farming ikona zvuk
zeleninavegetables ikona zvuk