logo

Voda-nezbytná podmínka života na Zemi

I. - úvodní informace
Název:
Voda-nezbytná podmínka života na Zemi
Předmět:
Zeměpis
Autor:
Jiří Miškar
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Žák se seznámí s tím, proč je voda nezbytná součást života na Zemi. [Samostatná práce s pracovním listem.]
  • Seznámení se zdroji pitné vody a možnost jejich ochrany. [Diskuze.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické názvy (výrazy) k tématu. [Samostatné zopakování slovíček pomocí interaktivního testu.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální výuka s dataprojektorem a nástěnou mapou.
  • Samostatná práce s pracovním listem.
  • Společné opakování.
Učební pomůcky:
- počítač
- dataprojektor
- nástěnná mapa
- interaktivní test
- pracovní list

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny.
Hlavní část
Výuka vychází ze znalostí žáků. Pomocí interaktivní tabule je dětem přiblížežena jedna z podmínek života na Zemi, zdraje pitné vody, její využití a ochrana.Výuka probíhá v češtině, průběžně do výuky vkládat nové anglické výrazy.
Závěr
Samostatné zopakování slovíček pomocí interaktivního testu.
Zhodnocení dosažených cílů.
Rozloučení anglicky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
rybolovfishing ikona zvuk
pracovní list, pracovní litya worksheet, worksheets ikona zvuk
mořesea ikona zvuk
Využijeme pracovní list.We are going to use a worksheet. ikona zvuk
Doplňte si pracovní listy.Complete the worksheets ikona zvuk
Rozdejte si pracovní listy.Hand out the worksheets. ikona zvuk
Jaké jsou základní podmínky života?What are the basic life conditions? ikona zvuk
Pracuj s atlasem a doplň pracovní list.Use the atlas and complete the worksheet. ikona zvuk
podmínky života na Zemilife conditions on the arth ikona zvuk
vodawater ikona zvuk
užitková vodaservice water ikona zvuk