logo

Lesy - přírodní bohatství Země

I. - úvodní informace
Název:
Lesy - přírodní bohatství Země
Předmět:
Zeměpis
Autor:
Jiří Miškar
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Seznámení s přírodním bohatstvím , které poskytují lesy. [Samostatná práce s pracovním listem.]
  • Trvalá udržitelnost těžby dřeva a ochrana přírodního bohatství lesů. [Diskuze.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické názvy (výrazy) k tématu. [Samostatné zopakování slovíček pomocí interaktivního testu.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální výuka s dataprojektorem a nástěnou mapou.
  • Samostatná práce s pracovním listem.
  • Společné opakování.
Učební pomůcky:
počítač
dataprojektor
nástěnná mapa
pracovní listy
interaktivní test

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny.
Hlavní část
Výuka založená na dosavadních znalostech žáků. Výuka probíhá v češtině, průběžně do výuky vkládáme nové anglické výrazy. které postupně píšeme na tabuli.
Závěr
Samostatné zopakování slovíček pomocí interaktivního testu.
Zhodnocení dosažených cílů.
Rozloučení anglicky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
využití přírodního bohatstvíexploitation of natural resources ikona zvuk
kácení deštných pralesů kvůli těžbě dřevarainforest logging ikona zvuk
dřevowood ikona zvuk
pracovní list, pracovní litya worksheet, worksheets ikona zvuk
listnatý lesleafy forest ikona zvuk
lesforest ikona zvuk
Využijeme pracovní list.We are going to use a worksheet. ikona zvuk
Doplňte si pracovní listy.Complete the worksheets ikona zvuk
Rozdejte si pracovní listy.Hand out the worksheets. ikona zvuk
deštný pralesrainforest ikona zvuk
Pracuj s atlasem a doplň pracovní list.Use the atlas and complete the worksheet. ikona zvuk
kácení lesů a pralesůfelling of woods and rainforests ikona zvuk