logo

Kde lidé žijí

I. - úvodní informace
Název:
Kde lidé žijí
Předmět:
Zeměpis
Autor:
Jiří Miškar
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Seznámení s různorodostí lidského osídlení Země. [Společné zopakování.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické názvy (výrazy) k tématu. [Přiřazení anglických názvů k českým.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální práce s použitím nástěnné mapy a dataprojektoru.
  • Společné opakování.
Učební pomůcky:
počítač
dataprojektor
nástěnná mapa
interaktivní test

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny.
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině, průběžně do výuky vkládat nové anglické výrazy.
Závěr
Zopakování anglických slovíček pomocí interaktivního testu.
Zhodnocení dosažených cílů.
Rozloučení anglicky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
nejstarší trvalé osídleníoldest permanent settlement ikona zvuk
sídlo (instituce)seat ikona zvuk
osadasettlement ikona zvuk
domovhome ikona zvuk
vesnicevillage(s) ikona zvuk
urbanizaceurbanisation ikona zvuk
materiál ke stavbě obydlíbuilding material ikona zvuk
osídlenípopulation ikona zvuk
velkoměsto, velkoměstaa city, cities ikona zvuk
obydlídwelling ikona zvuk
faktory ovlivňující osídlenífactors influencing settlement ikona zvuk