logo

Lidé na Zemi

I. - úvodní informace
Název:
Lidé na Zemi
Předmět:
Zeměpis
Autor:
Jiří Miškar
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Žák se seznámí s lidskou populací na Zemi. [Samostatná práce s pracovním sešitem.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické názvy (výrazy) k tématu. [Přiřazení anglických názvů k českým v interaktivním testu.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální práce s použitím nástěnné mapy a dataprojektoru.
  • Samostatná práce s pracovním sešitem.
  • Společné opakování.
Učební pomůcky:
- počítač
- dataprojektor
- nástěnná mapa
- pracovní sešit
- interaktivní test

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny.
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině, průběžně do výuky vkládat nové anglické výrazy.
Závěr
Zopakování anglických slovíček pomocí interaktivního testu.
Zhodnocení dosažených cílů.
Rozloučení anglicky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
hustota obyvatelpopulation density ikona zvuk
vysoká hustota obyvatelhigh population density ikona zvuk
nízká hustota obyvatellow population density ikona zvuk
růst populacepopulation growth ikona zvuk
regulace růstu populaceregulation of population growth ikona zvuk
nejlidnatější zeměthe most populated country ikona zvuk
Jaké jsou základní podmínky života?What are the basic life conditions? ikona zvuk
pohlavígender ikona zvuk
podmínky života na Zemilife conditions on the arth ikona zvuk
úbytek populacedecrease of population ikona zvuk
Velikost populace ovlivňuje množství potravy.The size of population is influenced by the amount of food. ikona zvuk
Populace roste, pokud převládá porodnost nad úmrtností.The population increases if birth rate prevails over mortality. ikona zvuk
věkage ikona zvuk