logo

Opakovací hodina - Přírodní složky a oblasti Země

I. - úvodní informace
Název:
Opakovací hodina - Přírodní složky a oblasti Země
Předmět:
Zeměpis
Autor:
Jiří Miškar
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Žák si zopakuje pojmy z kapitoly Přírodní složky a oblasti Země. [Samostatná práce s pracovním sešitem.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Zopakovat naučená slovíčka z předchozích hodin. [Práce s interaktivní křížovkou.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Samostatná práce s pracovním sešitem.
  • Samostatná práce s interaktivním testem Hot Potatoes.
Učební pomůcky:
- pracovní sešit
- počíteče
- interaktivní křížovka

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny.
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině, jsou opakovány slovíčka z předchozích hodin.
Závěr
Práce s interaktivní křížovkou.
Zhodnocení dosažených cílů.
Rozloučení anglicky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
přírodanature ikona zvuk
Zopakujeme si...We are going to revise ... ikona zvuk
pracovní sešit, pracovní sešitya workbook, workbooks ikona zvuk
výrazexpression ikona zvuk
opakovánírevision ikona zvuk
oblastarea, region ikona zvuk
ZeměEarth ikona zvuk
otázkaquestion ikona zvuk
cvičenían exercise, exercises ikona zvuk