logo

Využití přírodních zdrojů

I. - úvodní informace
Název:
Využití přírodních zdrojů
Předmět:
Zeměpis
Autor:
Jiří Miškar
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Žák se seznámí s využíváním přírodních zdrojů člověkem. [Samostatná práce s pracovním listem.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické názvy (výrazy) k tématu. [Společné přižazování anglických výrazů k českým v interaktivním testu.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální práce s použitím nástěnné mapy a dataprojektoru.
  • Samostatná práce s pracovním sešitem.
  • Společné opakování.
Učební pomůcky:
- počítač
- dataprojektor
- nástěnná mapa
- pracovní list

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny.
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině, průběžně do výuky vkládat nové anglické výrazy.
Závěr
Zopakování anglických slovíček v interaktivním testu.
Zhodnocení dosažených cílů.
Rozloučení anglicky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
ropacrude oil ikona zvuk
recyklacerecycling ikona zvuk
udržitelný rozvojsustainable development ikona zvuk
zemní plynnatural gas ikona zvuk
černé uhlícoal ikona zvuk
hnědé uhlíbrown coal ikona zvuk
pokrokprogress ikona zvuk
zásoby provisions ikona zvuk
přírodní zdrojenatural resources ikona zvuk
Recyklace je využití starých opotřebovaných věcí.Recycling is using old worn-away things. ikona zvuk
nerostné surovinymineral raw materials ikona zvuk