logo

Lidé v ohrožení

I. - úvodní informace
Název:
Lidé v ohrožení
Předmět:
Zeměpis
Autor:
Jiří Miškar
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Žák se seznámí s přírodními jevy, které ohrožují člověka. [Společné opakování.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické názvy (výrazy) k tématu. [Společné pojmenování všech hlavních pojmů v češtině a angličtině.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální práce s použitím nástěnné mapy a dataprojektoru.
  • Společné zopakování.
Učební pomůcky:
- dataprojektor
- nástěnná mapa
- notebook

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny.
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině, průběžně do výuky vkládat nové anglické výrazy.
Závěr
Společné pojmenování všech hlavních pojmů v češtině a angličtině.
Zhodnocení dosažených cílů.
Rozloučení anglicky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
blesklightning ikona zvuk
zemětřeseníearthquake ikona zvuk
sopečná činnostvolcanic activity ikona zvuk
tsunamitsunami ikona zvuk
Jaká jsou nejčastější zemětřesení?What are the most frequent earthquakes? ikona zvuk
vlnění (příboj, tsunami)undulation (rush of water, tsunami) ikona zvuk
ekologieecology ikona zvuk
přírodní katastrofanatural disaster ikona zvuk
povodeňflood ikona zvuk
Jak se má člověk chovat při zemětřesení?How should one behave during an earthquake? ikona zvuk