logo

Království hor

I. - úvodní informace
Název:
Království hor
Předmět:
Zeměpis
Autor:
Jiří Miškar
Věková skupina:
Od: 10 Do: 12
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Žák popíše podnebné podmínky v oblasti. [Samostatná práce s pracovním listem.]
  • Popisuje rekreační funkci hor. [Diskuze.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické názvy (výrazy) k tématu. [Společné pojmenování všech hlavních pojmů v češtině a angličtině.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální práce s použitím nástěnné mapy a dataprojektoru.
  • Samostatná práce s pracovním sešitem.
  • Společné opakování.
Učební pomůcky:
- nástěnná mapa
- dataprojektor
- nástěnná mapa
- notebook
- pracovní list

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny.
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině, průběžně do výuky vkládat nové anglické výrazy.
Závěr
Zopakování anglických slovíček pomocí intešraktivního testu.
Zhodnocení dosažených cílů.
Rozloučení anglicky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
hora, horya mountain, mountains ikona zvuk
rekreaceholiday ikona zvuk
listnatý lesleafy forest ikona zvuk
jehličnatý lesconiferous forest ikona zvuk
ledovec pevninský a horskýcontinental glacier and Alpine glacier ikona zvuk
sportsport ikona zvuk
Hnědé jsou hory a pohoří.Mountains and mountain ranges are brown. ikona zvuk
zimní rekreacewinter holiday ikona zvuk
vysoké horyhigh mountains ikona zvuk
pevninský ledovec - ledový štítglacier - a shield of ice ikona zvuk
údolívalley ikona zvuk