logo

Subtropický podnebný pás

I. - úvodní informace
Název:
Subtropický podnebný pás
Předmět:
Zeměpis
Autor:
Jiří Miškar
Věková skupina:
Od: 10 Do: 12
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Žák popíše podnebné podmínky v oblasti. [Samostatná práce s pracovním sešitem.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické názvy (výrazy) k tématu. [Společné přižazování anglických výrazů k českým.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální práce s použitím nástěnné mapy a dataprojektoru.
  • Samostatná práce s pracovním sešitem.
  • Společné opakování.
Učební pomůcky:
- nástěnná mapa
- dataprojektor
- nástěnná mapa
- notebook
- pracovní sešit

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny.
Hlavní část
- seznámení s klimatem subtropického pásu
- vlastní zkušenosti s pobytem v klimatick=m pásu (pobyt u Středozemního moře...)
- diskuze o rozdílech mezi subtropickým a mírným podnebným pásmem
Výuka probíhá v češtině, průběžně do výuky vkládat nové anglické výrazy.
Závěr
Zopakování anglických slovíček pomocí interaktivního testu.
Zhodnocení dosažených cílů.
Rozloučení anglicky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Středozemní mořethe Mediterranian Sea ikona zvuk
rekreaceholiday ikona zvuk
lesforest ikona zvuk
pobřežícoast ikona zvuk
zemědělstvíagriculture ikona zvuk
Zavřete si pracovní sešit.Close your workbooks. ikona zvuk
palmapalm tree ikona zvuk
ovocefruit ikona zvuk
letní rekreacesummer holiday ikona zvuk
olivaolive ikona zvuk
subtropy, subtropický klimatický (podnebný) pássubtropics ikona zvuk