logo

Tajga

I. - úvodní informace
Název:
Tajga
Předmět:
Zeměpis
Autor:
Jiří Miškar
Věková skupina:
Od: 10 Do: 12
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Žák popíše podnebné podmínky v oblasti. [Samostatná práce s pracovním sešitem.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické názvy (výrazy) k tématu. [Samostatné pojmenování všech hlavních pojmů v češtině a angličtině.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální práce s použitím nástěnné mapy a dataprojektoru.
  • Samostatná práce s pracovním sešitem.
  • Společné opakování.
Učební pomůcky:
- nástěnná mapa
- dataprojektor
- nástěnná mapa
- notebook
- pracovní sešit

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny – česky, anglicky.
Napsat cíl hodiny na tabuli anglicky.
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině, průběžně do výuky vkládat nové anglické výrazy.
Závěr
Zopakování anglických slovíček pomocí interaktivního testu.
Zhodnocení dosažených cílů.
Rozloučení anglicky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
škody na smrkových porostechspruce area damage ikona zvuk
škůdcepest ikona zvuk
listnatý lesleafy forest ikona zvuk
modřínlarch ikona zvuk
smrkspruce ikona zvuk
tajgataiga ikona zvuk
jehličnatý lesconiferous forest ikona zvuk
Pracuj s atlasem a doplň pracovní list.Use the atlas and complete the worksheet. ikona zvuk
Vyhledej v atlase podnebné pásy.Look up climatic zones in the atals. ikona zvuk
lýkožrout smrkovýbark beetle ikona zvuk
jehličnatý strom, jehličnaté stromyconiferous tree, coniferous trees ikona zvuk